Midwives in The Hague, Nootdorp, Pijnacker and surroundings

Samenwerking met het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft

Alle verloskundigenpraktijken in de regio Delft en omgeving, de kraamzorgorganisaties, het JGZ en de obstetrische zorgverleners van het Reinier de Graaf Gasthuis zijn samen vertegenwoordigd in het VSV Reinier.

Door deze intensieve samenwerking geven wij onze zwangere integrale geboortezorg. Dat wil zeggen dat het eerste intake gesprek en de termijnecho bijna altijd plaats zullen vinden bij de verloskundige, ook als de zwangere een medische reden (indicatie) heeft om de rest van de zwangerschap onder zorg te zijn van de gynaecoloog.

De verloskundige die je hebt ontmoet tijdens het intakegesprek maakt na het gesprek een risicoselectie en doet op basis daarvan een beleidsvoorstel over welke aanvullende zorg, naast de standaardzorg vanuit het basiszorgpad, de zwangere eventueel nodig heeft. Daarnaast doet ze een voorstel of deze zorg gegeven kan worden door de verloskundige, de gynaecoloog of door middel van shared care, waarbij je onder controle blijft van je verloskundige en er aanvullende onderzoeken/gesprekken plaats zullen vinden bij de gynaecoloog. De gegevens die we tijdens het intakegesprek verzameld hebben worden samen met ons beleidsvoorstel en de wensen van de zwangere, nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, gedeeld met het Reinier de Graaf Gasthuis om besproken te worden in het multidisciplinair overleg, ook wel MDO genoemd. Bij dit wekelijkse overleg is je eigen verloskundige, een van de gynaecologen van het Reinier de Graaf Gasthuis en eventueel een klinisch verloskundige en/of een kinderarts aanwezig zodat we optimaal gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Jullie wensen en het beleidsvoorstel worden besproken en vervolgens worden de gemaakte afspraken in je dossier genoteerd. Zwangere die bij hun verloskundige onder zorg kunnen of shared care zorg gaan krijgen zullen een vervolgafspraak krijgen in onze praktijk. Zwangere met een medische indicatie worden na het MDO overgedragen voor verdere begeleiding in het ziekenhuis. Wij zien deze zwangere weer terug in het kraambed.

In het Moeder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis zijn op de 2e etage tien sfeervolle verlossuites, waar je in alle rust kunt bevallen. Bekijk voor een impressie het volgende filmpje. In je verlossuite kun je de lichten dempen, muziek draaien en beschik je over je eigen badkamer met douche en toilet. Er is een verlossuite met een bevalbad aanwezig. Ook kun je gebruik maken van een skippybal of een baarkruk. Tijdens je bevalling wordt je bijgestaan door je verloskundige en daarnaast door een kraamverzorgster of verpleegkundige van het ziekenhuis. Mocht er onverhoopt een medische indicatie ontstaan, dan neemt het obstetrische team van het Reinier de Graaf Gasthuis (klinisch verloskundige, arts assistent en/of gynaecoloog) de zorg van ons over. Direct na de geboorte van jullie kindje wordt jullie kindje bij moeder op de buik gelegd en afgedroogd. Hier kunnen jullie rustig met elkaar kennis maken. Als een kindje extra hulp nodig heeft bij de eerste ademhaling, dan nemen we de baby even mee naar de opvangtafel die op iedere verlossuite aanwezig is. Heel soms is extra hulp van de kinderarts gewenst en hij/zij komt deze op de verlossuite in bijzijn van jullie geven.

Als de bevalling goed verlopen is mag je enkele uren na je bevalling weer naar huis. Is er een reden om na je bevalling langer te blijven, dan verplaats je samen met je partner en kindje naar je eigen kraamsuite. Je partner mag hier met jullie samen overnachten. Mocht jullie kindje aanvullende zorg nodig hebben van de kinderarts dan wordt jullie kindje opgenomen op de afdeling neonatologie. Ook op deze afdeling verblijf je op je eigen couveusesuite, waardoor ouders ten alle tijden bij hun kindje op de kamer kunnen zijn. De kinderartsen en verpleegkundigen dragen zorg voor jullie pasgeboren kindje. De pas bevallen moeder en haar partner krijgen daarnaast nog verdere ondersteuning van een kraamverzorgster en de eigen verloskundige. Op deze manier worden jullie voorzien van optimale zorg en worden jullie goed voorbereidt op jullie vertrek naar huis.