Midwives in The Hague, Nootdorp, Pijnacker and surroundings

Waar bevallen?

De keuze over de plaats van de bevalling is, als alles medisch in orde is, aan jullie. Welke keuze jullie ook maken, het is belangrijk om te bevallen op een plek waar je je kunt ontspannen en je je veilig voelt.

In Nederland is er sprake van een unieke situatie waarin je thuis mag bevallen. De zwangerschap en bevalling zien wij in Nederland als iets natuurlijks/fysiologisch. Wij, verloskundigen, zijn uitstekend opgeleid om een thuisbevalling te begeleiden en de eerste opvang te bieden bij eventuele problemen. Ongeveer de helft van onze cliënten bevalt onder onze begeleiding thuis. Landelijk bevalt ongeveer 30 procent van de zwangeren thuis. In onze praktijk ligt dit percentage dus een heel stuk hoger en dat maakt ook dat wij hierin veel ervaring hebben.

Bij een thuisbevalling bevind je je in je eigen vertrouwde omgeving. Jullie zijn in staat zelf de sfeer in huis te bepalen en de weeën op te vangen op een manier die voor jullie het prettigst is. Aanstaande ouders kunnen hierdoor ervaren dat ze meer in controle zijn, wat een positief effect kan hebben op het vrijkomen van de eigen pijnstillers (endorfines) en daarmee de ontsluitingsduur verkort. Nadat jullie kindje geboren is zorgen de verloskundige en de kraamverzorgster er samen voor dat alles wordt opgeruimd, dat je wordt gewassen en dat jullie baby wordt nagekeken en verzorgd. Jullie kunnen daarna samen, in jullie eigen bed, bijkomen en genieten. Wanneer er zich onverhoopt toch problemen voordoen tijdens of na de bevalling, zullen wij de gynaecoloog of kinderarts consulteren. We zullen er (indien nodig) voor zorgen dat je zo snel mogelijk in het ziekenhuis terecht komt.

Naast een thuisbevalling kun je ook kiezen voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Wij begeleiden bevallingen in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en in het HMC Westeinde in Den Haag.

Als je in het ziekenhuis wilt bevallen, zonder dat daar een medische indicatie voor is, start de bevalling thuis en gaan jullie tijdens de ontsluitingsfase naar het ziekenhuis. Vaak komen we, voordat het zover is, een aantal keer thuis bij je kijken. We beoordelen dan hoe de conditie van jezelf en jullie kindje is en of de ontsluiting goed vordert. Als je bij je eerste kindje ongeveer 4-5 cm ontsluiting hebt en bij je tweede of meerdere kindje 3 cm ontsluiting hebt, zullen wij het ziekenhuis bellen om te vragen of ze een verloskamer beschikbaar hebben. Hierna gaan jullie met eigen vervoer naar het ziekenhuis toe. Afhankelijk van de situatie komen wij direct met jullie mee of volgen wij wat later. Als je kiest voor een bevalling in het ziekenhuis zit je dus altijd even met weeën in de auto.

Tijdens de bevalling beschikken we over dezelfde instrumenten en hulpmiddelen als bij een thuisbevalling. Wanneer er zich problemen voordoen, consulteren we een gynaecoloog of kinderarts. Bedenk wel goed dat de specialisten niet altijd 24 uur per dag in het ziekenhuis aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat het even duurt voordat hij of zij in het ziekenhuis aanwezig is. Wanneer alles zonder problemen is verlopen, verlaat je binnen een paar uur na de bevalling het ziekenhuis weer. Beval je midden in de nacht of beval je aan het eind van de dag van je eerste kindje, dan mag je uiteraard gerust een nachtje blijven slapen. Je gaat dan de volgende morgen naar huis en krijgt dan eenmaal thuis gekomen nog een aantal uren hulp van de kraamverzorgster.

Voor een poliklinische bevalling worden er door het ziekenhuis extra kosten in rekening gebracht, de zogenaamde eigen bijdrage. Je huurt namelijk een kamer van het ziekenhuis en dat brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten komen geheel (of gedeeltelijk) voor eigen rekening, tenzij je hiervoor (deels) verzekerd bent. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je verzekering.

Of je nu thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen: het is belangrijk dat je bed vanaf 37 weken zwangerschap opgehoogd wordt met klossen (als het bed niet tussen de 70-80 cm hoog is) en dat je een kraampakket in huis hebt. Het kan namelijk zo zijn dat bij een geplande ziekenhuisbevalling de bevalling plotseling zo snel gaat, dat we niet meer naar het ziekenhuis kunnen verplaatsen en je kindje toch thuis geboren wordt.