Midwives in The Hague, Nootdorp, Pijnacker and surroundings

Waar bevallen?

De keuze over de plaats van de bevalling is, als alles medisch in orde is, aan jullie. Welke keuze jullie ook maken, het is belangrijk om te bevallen op een plek waar je je kunt ontspannen en je je veilig voelt.

In Nederland is er sprake van een unieke situatie waarin je thuis mag bevallen. De zwangerschap en bevalling zien wij in Nederland als iets natuurlijks/fysiologisch. Wij, verloskundigen, zijn uitstekend opgeleid om een thuisbevalling te begeleiden en de eerste opvang te bieden bij eventuele problemen. Ongeveer de helft van onze cliënten bevalt onder onze begeleiding thuis. Landelijk bevalt ongeveer 30 procent van de zwangeren thuis. In onze praktijk ligt dit percentage dus een heel stuk hoger en dat maakt ook dat wij hierin veel ervaring hebben.

Bij een thuisbevalling bepaal je zelf de sfeer in huis. Na de bevalling zorgt de kraamverzorgster ervoor dat alles wordt opgeruimd, dat je wordt gewassen en dat jullie baby wordt verzorgd. Jullie kunnen daarna samen, in jullie eigen bed, bijkomen en genieten. Wanneer er zich onverhoopt toch problemen voordoen tijdens of na de bevalling, zullen wij de gynaecoloog of kinderarts consulteren. We zullen er (indien nodig) voor zorgen dat je zo snel mogelijk in het ziekenhuis terecht komt.

Naast een thuisbevalling kun je ook kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis. Ook dan zal een van ons jullie bijstaan.

Het ziekenhuis waar wij de meeste poliklinische bevallingen begeleiden is het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. In dit ziekenhuis huur je dus echt een verloskamer en hoef je bij eventuele complicaties niet meer verplaatst te worden. Op de website van het Reinier de Graaf ziekenhuis kun je het filmpje "Zwanger en bevallen in het Moeder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf" bekijken.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om je bevalling te begeleiden in de geboortekliniek van het MCH Westeinde in Den Haag. Een bevalling in de geboortekliniek is als het ware een verplaatste thuisbevalling en vindt dus niet plaats op de verloskamers zelf. Kijk voor meer informatie op www.geboortekliniek.nl.

Als je in het ziekenhuis wilt bevallen, zonder dat daar een medische indicatie voor is, start de bevalling thuis en gaan jullie tijdens de ontsluitingsfase naar het ziekenhuis. Vaak komen we, voordat het zover is, een aantal keer thuis bij je kijken. We beoordelen dan hoe de conditie van jezelf en jullie kindje is en of de ontsluiting goed vordert. Als je bij je eerste kindje ongeveer 5 cm ontsluiting hebt en bij je tweede of meerdere kindje 3 cm ontsluiting hebt, zullen wij het ziekenhuis bellen om te vragen of ze een verloskamer beschikbaar hebben. Hierna gaan jullie met eigen vervoer naar het ziekenhuis toe. Afhankelijk van de situatie komen wij direct met jullie mee of volgen wij wat later. Als je kiest voor een bevalling in het ziekenhuis zit je dus altijd even met weeën in de auto.

Tijdens de bevalling beschikken we over dezelfde instrumenten en hulpmiddelen als bij een thuisbevalling. Wanneer er zich problemen voordoen, consulteren we een gynaecoloog of kinderarts. Bedenk wel goed dat de specialisten niet altijd 24 uur in het ziekenhuis aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat het even duurt voordat hij of zij in het ziekenhuis aanwezig is. Wanneer alles zonder problemen is verlopen, verlaat je binnen een paar uur na de bevalling het ziekenhuis weer. Beval je midden in de nacht of beval je aan het eind van de dag van je eerste kindje, dan mag je uiteraard gerust een nachtje blijven slapen. Je gaat dan de volgende morgen naar huis en krijgt dan eenmaal thuis gekomen nog een aantal uren hulp van de kraamverzorgster.

Voor een poliklinische bevalling of een bevalling in de geboortekliniek worden er door het ziekenhuis extra kosten in rekening gebracht, de zogenaamde eigen bijdrage. Je huurt namelijk een kamer van het ziekenhuis en dat brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten komen geheel (of gedeeltelijk) voor eigen rekening, tenzij je hiervoor (deels) verzekerd bent. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je verzekering.

Of je nu thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen: het is belangrijk dat je bed vanaf 37 weken zwangerschap opgehoogd wordt met klossen (als het bed niet tussen de 70-80 cm hoog is) en dat je een kraampakket in huis hebt. Het kan namelijk zo zijn dat bij een geplande ziekenhuisbevalling de bevalling plotseling zo snel gaat, dat we niet meer naar het ziekenhuis kunnen verplaatsen en je kindje toch thuis geboren wordt.