Midwives in The Hague, Nootdorp, Pijnacker and surroundings

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de verloskundige zorg te blijven verbeteren. Het stelt ons in staat om onze zorg zo nodig aan te passen. Helaas kunnen wij dit niet alleen en hebben we hiervoor de hulp van jou als zwangere nodig. Het kan dus zijn dat wij je tijdens je zwangerschap vragen of je mee wilt werken aan een onderzoek. Uiteraard ben je nooit verplicht om aan een onderzoek mee te doen en wordt er vertrouwelijk omgegaan met je gegevens.

Op dit moment werkt onze praktijk mee aan het volgende wetenschappelijke onderzoek:

  • pREGnant: In dit onderzoek worden zwangere vrouwen gevraagd naar hun ervaringen met het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Door deel te nemen aan pREGnant komt er meer kennis over geneesmiddelen beschikbaar en zo kan je mee helpen aan een veiliger gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Ook als je als zwangere geen geneesmiddelen gebruikt kan je mee doen aan dit onderzoek (als controlegroep). Kijk voor meer informatie op: www.pregnant.nl

Landelijke registratiesystemen

Aan onderstaande landelijke registratiesystemen leveren wij zwangerschapsgegevens aan. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

  • Peridos: Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners, in het kader van de screening op Downsyndroom en het SEO, gegevens vastleggen om de kwaliteit van de screening te verbeteren en te optimaliseren.
  • Praeventis: Gegevens ten behoeve van de neonatale hielprikscreening en de PSIE (Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie = routine bloedonderzoek bij zwangeren) worden hierin geregistreerd.
  • Stichting Perinatale Registratie Nederland: Dit is een samenwerkingsverband van de 4 beroepsverenigingen in de geboortezorg, met als doel de kwaliteit van zorg in de perinatale zorg te verbeteren. De zorggegevens worden hierin geregistreerd.