Midwives in The Hague, Nootdorp, Pijnacker and surroundings

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de verloskundige zorg te blijven verbeteren. Het stelt ons in staat om onze zorg zo nodig aan te passen. Helaas kunnen wij dit niet alleen en hebben we hiervoor de hulp van jou als zwangere nodig. Het kan dus zijn dat wij je tijdens je zwangerschap vragen of je mee wilt werken aan een onderzoek. Uiteraard ben je nooit verplicht om aan een onderzoek mee te doen en wordt er vertrouwelijk omgegaan met je gegevens.

Op dit moment werkt onze praktijk mee aan het volgende wetenschappelijke onderzoek:

  • MOTHER studie: In de MOTHER studie bekijken we wat het effect is van de bevalling op bekkenbodemproblemen na de bevalling. De bekkenbodem bestaat uit spieren en banden die de onderkant van je bekken afsluiten. Op de bekkenbodem liggen de blaas, de baarmoeder en de endeldarm. Wanneer de bekkenbodem goed werkt, kun je urine en ontlasting ophouden en laten gaan wanneer dat nodig is en draagt het bij aan een bevredigend seksleven. Wanneer de bekkenbodem niet goed werkt, kan dit zorgen voor verschillende problemen, zoals pijn, ongewild urineverlies of verlies van ontlasting, verzakking van de blaas of baarmoeder en/of seksuele problemen.
    Om goed inzicht te krijgen in hoe zorgverleners deze problemen kunnen helpen voorkomen, doen wij onderzoek naar de zorg tijdens de bevalling en de klachten die vrouwen na de bevalling ervaren. We onderzoeken wat er gebeurd is tijdens de bevalling en welke zorg er verleend is, door de verloskundig zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) te vragen verschillende gegevens over de bevalling met ons te delen. Daarnaast vragen we vrouwen een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over bekkenbodemproblemen, algemene gezondheid, kwaliteit van leven en psychische gezondheid. Kijk voor meer informatie op: www.childbirthnetwork.nl/onderzoek/mother/

Landelijke registratiesystemen

Aan onderstaande landelijke registratiesystemen leveren wij zwangerschapsgegevens aan. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

  • Peridos: Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners, in het kader van de screening op Downsyndroom en het SEO, gegevens vastleggen om de kwaliteit van de screening te verbeteren en te optimaliseren.
  • Praeventis: Gegevens ten behoeve van de neonatale hielprikscreening en de PSIE (Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie = routine bloedonderzoek bij zwangeren) worden hierin geregistreerd.
  • Stichting Perinatale Registratie Nederland: Dit is een samenwerkingsverband van de 4 beroepsverenigingen in de geboortezorg, met als doel de kwaliteit van zorg in de perinatale zorg te verbeteren. De zorggegevens worden hierin geregistreerd.